Norton Rose expanduje do Latinské Ameriky a Kazachstánu

5. ledna 2012

Contacts

Posiluje svou pozici v Kanadě a v Rusku

Norton Rose Group oznámila, že se k ní dne 1. ledna 2012 připojila přední kanadská advokátní kancelář Macleod Dixon.

V důsledku spojení vstupuje Norton Rose Group poprvé do Latinské Ameriky a Střední Asie se třemi kancelářemi ve Venezuele, Kolumbii a Kazachstánu a významným způsobem posiluje svou současnou přítomnost v Kanadě a Rusku.

Spojení zvyšuje potenciál Norton Rose Group v klíčových průmyslových oblastech, zejména v oblasti energetiky, infrastruktury, těžby surovin a komodit.

Peter Martyr, CEO Norton Rose Group k tomu uvedl:

“Pro Norton Rose Group je to velký krok směrem vpřed. Toto spojení přináší opravdové posílení  v oblasti energetiky a těžby surovin na rozvíjejících se trzích jako je Latinská Amerika, Střední Asie a Rusko. V Kanadě spojení znamená, že máme nyní téměř 700 právníků působících na všech klíčových trzích, což nás dělá jednou ze tří největších právních praxí v zemi.”

John Coleman, vedoucí partner Norton Rose Canada k tomu uvedl:

“Norton Rose Canada může klientům nově poskytnout servis se širším mezinárodním dosahem a bezkonkurenčními možnostmi v klíčových oblastech podnikání. S kancelářemi v Latinské Americe a jako lídr trhu v Calgary a západní Kanadě jsme novým kanadským motorem trhu právních služeb.”

Bill Tuer, partner Norton Rose Canada pro integraci k tomu řekl:

“Jsme velmi nadšeni tím, že můžeme našim klientům pomáhat, aby dále rostli jak v Kanadě tak i ve světě. Můžeme je nyní podporovat prostřednictvím silnějšího zastoupení v kanadských kancelářích a na klíčových mezinárodních trzích. V oblasti energetiky je zaměřena silná globální pozornost na západní Kanadu a více než kdy jindy směřují investice do tohoto regionu i směrem z něj. Celosvětově se rozrůstáme již dvacet let a vytvoření Norton Rose Canada bylo rozhodnutí vedené zájmy klientů.”

Milana Chamberlain, vedoucí partnerka Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář, k tomu uvedla:

„Česká republika má velice silné vazby na kanadské společnosti a funguje to i naopak. Tato fúze ještě více rozšíří naše možnosti při poskytování služeb v oblasti česko-kanadských podnikatelských vztahů.“

Norton Rose Group se tak zařadila mezi jednu z pěti největších mezinárodních právních praxí s více než 2 900 právníky ve 43 kancelářích po celé Evropě, Asii, Austrálii, Kanadě, Africe, Blízkém východě, Latinské Americe a Střední Asii.

Norton Rose Group se zaměřuje na šest klíčových oblastí, kterými jsou finanční instituce, energetika, infrastruktura, těžba surovin a komodit, doprava, technologie a inovace a léčiva a přírodní vědy.

Kanada a Latinská Amerika

Norton Rose Canada vznikla k 1. lednu 2012 prostřednictvím spojení Norton Rose OR LLP a Macleod Dixon a je součástí Norton Rose Group.

Toto spojení navýšilo počet právníků Norton Rose Group v kancelářích v Calgary a Torontu na více než 370 právníků. Norton Rose Canada je s více než 700 právníky v Kanadě jednou ze tří největších právních praxí v zemi a jednou z mála, které mají významnou přítomnost na všech třech hlavních trzích (Calgary, Toronto a Montréal).

Norton Rose Canada navíc přidává šedesát právníků v Latinské Americe, kteří působí v Caracasu (Venezuela) a Bogotě (Kolumbie).

Kazachstán a Moskva

V důsledku spojení získala Norton Rose Group novou kancelář v Almaty (Kazachstán) a významně rozšířila své působení v Moskvě (Rusko).

Kancelář v Almaty sestává z dobře zavedeného týmu dvanácti zkušených právníků poskytujících vysoce odborné poradenství, které doplňuje existující potenciál Norton Rose Group ve Střední Asii. Kancelář byla v hodnocení Chambers Global 2011 pro Kazachstán umístěnana druhé příčce pro oblast „Obecné obchodní právo: Energetika a přírodní zdroje“.

V Moskvě se spojením současný tým rozrostl o čtyřicet právníků a zaujal na ruském trhu v oblasti energetiky a těžby surovin vedoucí roli. Kancelář se v hodnocení Chambers Global 2011 pro Rusko umístila na první příčce pro oblast „Energetika a přírodní zdroje: těžba surovin“ a na příčce druhé pro oblast „Energetika a přírodní zdroje“.

Kompletní tiskovou zprávu pro média naleznete na adrese www.nortonrose.com/groupmediapack.

Další informace poskytne:

Sarah Webster, head of PR, Norton Rose LLP
Tel: +44 (0)20 7444 2596; Mob: +44 (0)7595 886 216
sarah.webster@nortonrose.com

Martina Novotná, Business Development Manager, Prague
Tel +420 2 5719 9013  Mob +420 606 631 132
martina.peterkova@nortonrose.com

Canada

Peter Zvanitajs, senior media relations advisor (English press), Norton Rose Canada LLP
Tel: +416 216 1871; Mob: + 416 553 5789
peter.zvanitajs@nortonrose.com

Johanna Pardo, senior public relations advisor (Québec region/French press), Norton Rose Canada LLP
Tel: +514 847 4921
johanna.pardo@nortonrose.com

Poznámky pro editory:

Norton Rose Group

Norton Rose Group je přední mezinárodní právní praxe nabízející kompletní poradenství celé řadě nejvýznamnějších světových finančních institucí a společností prostřednictvím našich kanceláří v Evropě, Asii, Australii, Kanadě, Africe, Blízkém východě, Latinské Americe a Střední Asii.

Naši právníci sdílejí vysoce odborné a specializované znalosti napříč kontinenty, což nám umožňuje podporu našich klientů kdekoliv na světě. Zaměřujeme se na potřeby klientů zejména v oblastech finančních institucí, energetiky, infrastruktury, těžby surovin a komodit, dopravy, technologií a inovací a léčiv a přírodních věd.

V rámci Norton Rose Group působí více než 2900 právníků ve 43-ti kancelářích v Abu Dhabí, Almaty, Amsterodamu, Aténách, Bahrajnu, Bangkoku, Beijingu, Bogotě, Brisbane, Bruselu, Calgary, Canbeře, Kapském městě, Caracasu, Casablance, Dubaji, Durbanu, Frankfurtu, Hamburku, Hong Kongu, Johannesburgu, Londýně, Melbourne, Miláně, Montrealu, Moskvě, Mnichově, Ottawě, Paříži, Perthu, Pireu, Praze, Quebeku, Římě, Šanghaji, Singapuru, Sydney, Tokiu, Torontu a Varšavě, a v přidružených kancelářích v Dar es Salaamu, Ho Či Minově městě a Jakartě.

Norton Rose Group zahrnuje Norton Rose LLP, Norton Rose Australia, Norton Rose Canada LLP, Norton Rose South Africa (pod firmou Deneys Reitz Inc), a jejich přidružené kanceláře.