Nieuwe wet onvoldoende bescherming voor klokkenluiders

Maartje Govaert pleit voor aansluiting bij Angelsaksische wetgeving

In the media 3 december 2015

Maartje Govaert, partner en arbeidsrechtadvocaat bij Norton Rose Fulbright, heeft een bijdrage geleverd aan het pre-advies over het initiatief-wetsvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders. In haar bijdrage ‘Bescherming klokkenluiders; nut en noodzaak’ pleit zij ervoor dat in Nederland lering wordt getrokken uit de jarenlange klokkenluiderservaring in het Verenigd Koninkrijk. Daar is in 2013 het vereiste dat de klokkenluider te goeder trouw moet zijn om bescherming onder de wet te genieten bewust geschrapt. Het gaat om de melding, niet om de melder. Dit zou ook in de Nederlandse regeling geen vereiste moeten zijn. Ook voor wat betreft de bewijslastverdeling zou aansluiting gezocht moeten worden bij de Angelsaksische wetgeving.

Op 2 juli 2015 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders unaniem aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, zal de wet rond april 2016 in werking treden. De wet beoogt onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en klokkenluiders beter te beschermen. Werkgevers die ten minste 50 personen in dienst hebben, worden wettelijk verplicht een interne meldregeling te hebben. Maartje Govaert adviseert werkgevers om in samenspraak met hun ondernemingsraad tijdig een (aangepaste) meldregeling vast te stellen.
Maartje Govaert, partner arbeidsrecht in Amsterdam:

“In mijn arbeidsrechtpraktijk krijg ik regelmatig vragen over hoe bedrijven klokkenluiders ertoe kunnen bewegen om misstanden intern te melden. Een goede bescherming, de mogelijkheid anoniem te melden en een open meldcultuur zijn hiervoor van belang. Voor dit laatste is ‘the tone at the top’ essentieel”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Judith Roelofs, Business Development Manager
Tel: +31 20 432 9305
judith.roelofs@nortonrosefulbright.com

Notes for editors:

Norton Rose Fulbright is a global law firm. We provide the world’s preeminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers and other legal staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

For more information about Norton Rose Fulbright, see nortonrosefulbright.com/legal-notices.

Law around the world