Norton Rose Fulbright adviseert financiers consortium bij herontwikkeling rijkskantoor De Knoop

Business 27 augustus 2015

Op 20 augustus vond de Financial close plaats van het eerder door het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium R Creators getekende DBFMO-contract voor de herontwikkeling van het rijkskantoor De Knoop. Het project behelst de combinatie van gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding op het terrein van de voormalige Knoopkazerne voor de realisatie van een gecombineerd kantoor- en vergadercentrum van circa 30.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor de Rijksoverheid. In het rijkskantoor komen ruim 1.000 werkplekken en een vergadercentrum voor 1000 bezoekers.

Het consortium R Creators, dat bestaat uit consortiumpartners Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, verzorgt het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie. Na ingebruikname in 2018 start de exploitatiefase met een looptijd van 20 jaar. De missie van R Creators is dat iedere gebruiker van het toekomstige rijkskantoor tevreden is.

Pps-project
Het project wordt uitgevoerd in de vorm van een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain and Operate). Dit houdt in dat R Creators niet alleen verantwoordelijk is voor het ontwerp, de renovatie en de uitbreiding van het project, maar ook voor de financiering, het onderhoud, het beheer en de facilitaire dienstverlening. De realisatie start in het voorjaar van 2016 en het rijkskantoor zal begin 2018 in gebruik worden genomen. Daarna zal een onderhouds- en exploitatiefase van 20 jaar starten.

Duurzaam partnerschap en gastheerschap
In het project staan duurzaam partnerschap en gastheerschap centraal. Daarbij ligt voor het rijkskantoor De Knoop voor wat betreft duurzaamheid de focus niet alleen op het reduceren van energieverbruik en materiaalgebruik, maar ook op maximale flexibiliteit zodat het gebouw en de dienstverlening toekomstbestendig zijn. De levensduurkosten van het nieuwe rijkskantoor zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd. R Creators zal nauw samenwerken met de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, om tot een optimaal resultaat te komen. Rijkskantoor De Knoop wordt een gebouw waar gebruikers met plezier naar toe komen om te werken, te vergaderen en collega’s te ontmoeten. Het gebouw krijgt qua uitstraling en invulling meerwaarde voor de stad Utrecht en voor het Rijk. Als de Knoop in 2018 wordt geopend, is dit gastvrije gebouw klaar voor twintig jaar gebruik, dienstverlening en samenwerking. Het gebied rondom Utrecht Centraal waar het rijkskantoor De Knoop is gesitueerd, maakt onderdeel uit van het masterplan Stationsgebied Utrecht.

Betrokken partijen
Opdrachtnemer is de vennootschap R Creators B.V. met als aandeelhouders Strukton Integrale Projecten (80%) en Facilicom PPS Contracten (20%). De uitvoerende partijen van R Creators zijn Strukton Worksphere, Ballast Nedam en Facilicom Bedrijfsdiensten. Het ontwerp is van de hand van de architecten cepezed (gebouw), Fokkema & Partners (interieur) en Rijnboutt (stedenbouwkundige inpassing). Adviseurs van het consortium zijn Norton Rose Fulbright (lenders legal advisor), Allen & Overy (consortium legal advisor) en Rebelgroup (financial advisor).

Voor meer informatie graag contact opnemen met:

Judith Roelofs, Business Development Manager
Tel +31 20 4629 305
judith.roelofs@nortonrosefulbright.com

Notes for editors:

Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world’s pre-eminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers and other legal staff based in more than 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

For more information about Norton Rose Fulbright, see nortonrosefulbright.com/legal-notices.