Ontwikkelingen programma aanpak stikstof

Global Publication December 2019

Stikstofproblematiek

De Afdeling zette voor de zomer een streep door het ‘programma aanpak stikstof’ (PAS) en de gevolgen van deze verstrekkende uitspraak worden steeds duidelijker. Elke week publiceert de Afdeling nieuwe uitspraken, waarin de besluitvorming voor het realiseren van nieuwe infrastructurele projecten, woningbouwprojecten, en andere ruimtelijke ontwikkelingen wordt vernietigd. Duizenden projecten worden geraakt.

Gelet op de grote gevolgen van de stikstofproblematiek in bijna alle marktsectoren, informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen.

“Round Table” Stikstofproblematiek

De stikstofproblematiek raakt elke sector. Bijna elke ontwikkelaar van nieuwe infrastructurele projecten of industriële installaties krijgt er de komende tijd mee te maken. Ook de recente brief van het kabinet biedt weinig concrete oplossingen. Wij organiseren voor u dan ook graag een op maat gemaakte ‘round table’-sessie om de impact van de stikstofproblematiek samen te verkennen. Kan onverkort gebruik worden gemaakt van verleende natuurvergunningen? Kunnen er nog nieuwe natuurvergunningen worden verleend? En kunnen de gevolgen van de stikstofproblematiek worden afgewenteld op de opdrachtgever, bijvoorbeeld in het kader van een DBFM contract voor de realisatie van infrastructurele werken? Wij bespreken graag op welke wijze dergelijke vragen van invloed kunnen zijn op uw eigen organisatie. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op.Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events...