Aansprakelijkheid van DNB voor falend toezicht (op DSB Bank)

Publication November 2013


Inleiding

De aanleiding voor dit artikel is het bericht in het Financieel Dagblad van 28 oktober jl. met de titel “Oordelen over toezicht DNB”. Daarin werd vermeld dat de curatoren van het failliet verklaarde DSB Bank hebben aangekondigd een claim in te zullen dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) om de schade van gedupeerde schuldeisers bij de toezichthouder te verhalen. Daarmee is de aansprakelijkheid van DNB weer in de actualiteit gekomen.

In dit artikel zal ik ingaan op de tot voor kort geldende norm voor aansprakelijkheid van DNB wegens falend toezicht, de recentelijk ingevoerde wettelijke aansprakelijkheidsbeperking voor de financiële toezichthouders en de vraag naar welke norm het handelen of nalaten van DNB in verband met het faillissement van DSB Bank dient te worden beoordeeld.


Footnotes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18Recent publications

Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events...